Rabu, 08 April 2015

Softskill Bulan ke-2 Minggu ke-1

1. Bentuk aplikasi sebagai warga negara yang mengenal filsafat bangsa yaitu pancasila ?

a.) Sila ketuhanan Yang Maha Esa : Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agamanya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

b.) Sila kemanusiaan yang adil dan beradab : Mengakui dan memperlakukan manusia dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa

c.)  Sila persatuan indonesia : Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

d.)  Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan : Menghormati dan menjunjung tinggi setiap hasil keputusan musyawarah dan melaksanakannya dengan itikad baik dan rasa tanggungjawab.

e.)  Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia : Menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat indonesia.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar